Miljötänk

 

Miljötänk

Crew Service har sedan start haft ett tydlig miljömål med att nå 70% miljöbilar i våra
transporter. Detta har man lyckats med sedan 2018. (Se mer info om våra bilar på sida6)
Andelen förnybart drivmedel är vid avtalsstart 100% av den totala drivmedelsvolymen för
transporter. Redovisning av plan för hur andelen förnybara drivmedel ska utvecklas under
närmaste 4 år, Se svar nedan:

 

AR

Kommentar

AR

Kommentar

2019

Vid detta uppdragets påbörjan vill vi ha uppfyllt kraven till 70%.
Lastbilar som vi använder går till 100% på HVO 100 förnybart drivmedel i miljöklass 6. Mercedes Sprinter med motor alternativ MA6
Mercedes Atego med motor alternativ OM 936

                             2021

Vid detta uppdragets påbörjan vill vi ha uppfyllt
100%.
Lastbilar som vi använder går till 100% på HVO
100 förnybart drivmedel i miljöklass 6
Mercedes Sprinter med motor alternativ MA6
Mercedes Atego med motor alternativ OM 936

AR

Kommentar

AR

Kommentar

2020

Vid detta uppdragets påbörjan vill vi ha uppfyllt
kraven till 85%
Lastbilar som vi använder går till 100% på HVO
100 förnybart drivmedel i miljöklass 6
Mercedes Sprinter med motor alternativ MA6
Mercedes Atego med motor alternativ OM 936

                            2022

Vid detta uppdragets påbörjan vill vi ha uppfyllt
100%.
Lastbilar som vi använder går till 100% på HVO
100 förnybart drivmedel i miljöklass 6
Mercedes Sprinter med motor alternativ MA6
Mercedes Atego med motor alternativ OM 936

Om oss

Transport| Bemanning| Events www.crewservice.se

Kontakt

  Adress: Nortullsgatan 57, 113 45 STOCKHOLM

  Telephone: 076-949-6227

  Email: info@www.crewservice.se

Crew Service AB