Crew Service har sedan start haft en tydlig tillväxt i omsättningen. I bolagets
dåvarande struktur fanns bemanningsavdelningen integrerad. Den del av bolaget
omsatte ca 5 MSEK. 2018 valde styrelsen att särskilja bemanningens omsättning
till ett eget separat bolag Crew Bemanning. Därav visar trenden negativt för den
perioden.
Bolaget ökade sin omsättning med 2,6 MSEK 2018 men kunde ej tydas då man
under samma år tog bort bolagets andra gren bemanningens omsättningen på ca
5 MSEK. Bolaget redovisade en omsättningsökning till 19 MSEK.

NOHA

she is the ekonomi worker

Back to Top